Journaloplysninger

Journaloplysninger i henhold til gældende love:

Alle oplysninger i journalen er indhentet i overensstemmelse med gældende lovgivning omkring journalføring og GDPR. Journalerne opbevares kun på papir, forsvarligt låst væk og vil ikke blive overdraget til 3. mand uden samtykke.

Journalerne opbevares i 5 år i henhold til Journalføringsloven. Behandleren har tavshedspligt. Bliver behandlingen dækket med et tilskud fra sundhedsforsikring, giver patienten samtykke til overførelse af journaloplysningerne til selskabet.